Regnskab til tiden

Selskabers årsrapport skal indsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ellers er der konsekvenser i form af afgifter og i sidste instans tvangsopløsning. Påmindelse om manglende indsendelse kommer i virksomhedens digitale postkasse.

Indsendelsesfristen

Selskaber skal indsende årsrapporten senest 5 måneder efter balancedagen. Hvis man har balancedag 31. december, skal årsrapporten således være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest 31. maj året efter. Den bliver offentliggjort umiddelbart efter.

Regnskabet skal indsendes elektronisk via en XLM fil i formatet XBRL. Sammen med det elektroniske regnskab skal medsendes en PDF fil med regnskabet, og det er dette, der bliver offentliggjort.

Påkravsbrev

Hvis regnskabet ikke bliver indleveret, udsender Erhvervsstyrelsen et påkravsbrev og minder om indsendelse. Erhvervsstyrelsen skal lige opdage, at der mangler indsendelse for et givent selskab, og påkravsbrevene er derfor historisk udsendt ca. 10 dage efter fristen. Hvis man har balancedag 31. december, er påkravsbrevene typisk udsendt medio juni året efter.

I påkravsbrevet gives en frist på 8 dage. Hvis årsrapporten er indsendt inden for denne frist, er der ingen konsekvenser.

Påkravsbrevet sendes som noget nyt til selskabets digitale postkasse. Dette starter fra 1. juni 2014. Det er virksomhedens ansvar at læse posten i denne postkasse (ligesom almindelig post). Pas på med at overse post i den digitale postkasse, og dermed overse et påkravsbrev.

Afgifterne

Indsendes årsrapporten senere end fristen på de 8 dage, skal ledelsen betale en afgift. Den første måned (juni måned, hvis man har balancedag ved udgangen af december) udløser en afgift på 500 kr. per ledelsesmedlem. For 2. påbegyndte måned (juli), pålægges hvert ledelsesmedlem en afgift på 2.000 kr. Og for 3. påbegyndte måned (august), pålægges hvert ledelsesmedlem en afgift på 3.000 kr., som også er det maksimale.

Det er ledelsesmedlemmerne personligt der pålægges denne afgift. Selskabet kan derfor ikke betale afgiften. Der vil i den situation opstå et tilgodehavende hos ledelsesmedlemmet i selskabet, som vil være ulovligt. Dette tilgodehavende skal forrentes, noteoplyses og oplyses i den kommende årsrapport.

Tvangsopløsning

Hvis årsrapporten ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen rettidigt, kan Erhvervsstyrelsen anmode om tvangsopløsning af selskabet. Dette sker typisk ca. 4 uger efter fastsat dato i påkravsbrevet.

Selskabet kan genoptages fra tvangsopløsningen hvis kapitalen er til stede i selskabet og såfremt der ikke eksisterer ulovlige lån til selskabsdeltagere. En godkendt revisor skal undersøge forholdene og erklære sig om disse to forhold. Undersøgelserne omfatter at revisor opnår bevis for at forholdene er opfyldt.

Hvis selskabet inden for 5 år tidligere har været under tvangsopløsning, kan genoptagelse ikke finde sted, og selskabet bliver faktisk opløst.

Sæsonudsving på et revisionskontor

Du skal undgå afgifter og overholde spillereglerne. Dette vil vi gerne hjælpe til med.

Rigtig mange selskaber har balancedag 31. december. Vi har derfor typisk travlt med revision og med at assistere med opstilling af årsrapporten i perioden 1. januar til 31. maj.

Personer med udvidet selvangivelse har frist for indlevering den 1. juli, så i juni måned har vi travlt med dette.

Det passer os med andre ord dårligt, at der kommer et selskab med forsinket årsrapport i juni måned, hvis dette kunne undgås. Husk derfor selskabets årsrapport, gerne i god tid.

Kontakt os hvis du vil høre mere.

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *