Opdaterede satser for 2018

I forbindelse med årsskiftet er det vigtigt at være opmærksom på de opdaterede satser fra Skat. Nedenfor kan du læse om et udvalg af satserne.

En samling af de gældende skattesatser og beløbsgrænser kan du finde her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568

 

1.    Bundgrænse for topskat

Husk at få reguleret din løn i 2018, hvis du optimerer til bundgrænsen for topskat.

Bundgrænsen er i 2018 498.900 kr. efter AM-bidrag (542.282 kr. før AM-bidrag), hvilket giver en månedsløn på 41.575 kr. efter AM-bidrag (45.190 kr. før AM-bidrag).

Skatteprocenten for topskat i 2018 er 15 % og er derfor uændret siden 2017.

2.    Fri telefon og internet

Stiller selskabet telefon til rådighed, som du også må bruge privat, skal der betales skat af 2.800 kr. i 2018 mod 2.700 kr. i 2017. Hvis selskabet betaler din private internetforbindelse og internetforbindelsen ikke giver adgang til virksomhedens netværk skal der ligeledes betales skat af 2.800 kr.

Hvis du har både fri telefon og internet skal der udelukkende betales skat af 2.800 kr.

3.    Kost og logi

I forbindelse med erhvervsmæssige rejser skal du huske at være opmærksom på de nye satser for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. I 2018 er satserne for logi 214 kr. og 498 kr. for kost.

4.    Skattefri kørselsgodtgørelse

Har du erhvervsmæssig kørsel i egen bil (eller motorcykel) kan du vælge at få skattefri kørselsgodtgørelse efter faste satser. Godtgørelsen er afhængig af hvor mange kilometer du kører om året.

Satserne for 2018 er 3,54 kr. pr. km indtil 20.000 km. og 1,94 kr. pr. km ud over 20.000 km.

Hvis man er den friske type kan man ligeledes få skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel på egen cykel. Her er satsen for 2018 på 0,53 kr. pr. km.

Det er arbejdsgiveren der indberetter og udbetaler kørselsgodtgørelsen og du kan kun få udbetalt godtgørelsen skattefrit, hvis du samtidig får løn fra selskabet.

Det er derudover vigtigt at lave et kørselsregnskab til dokumentation over for Skat. Hertil kan man med fordel benytte en række App’s designet til formålet.

5.    Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej), og transporten ikke bliver betalt af din arbejdsgiver, kan du få kørselsfradrag.

Fradraget i 2018 er 1,94 kr. pr. km., hvis der er mellem 25 og 120 km pr. dag, og 0,97 kr. pr. km., hvis der er over 120 km. Hvis du bor i en udkantskommune er satsen 1,94 kr. i begge tilfælde.

Hvis du griber jernhesten og cykler på arbejde gælder de samme satser.

Hvis du kører sammen med andre kan du ligeledes få fradrag efter ovenstående satser. Det er underordnet hvordan I vælger at fordele udgifterne eller om du ikke skal betale for udgifterne forbundet til kørslen.

For kørsel over Storebælts- og Øresundsbroen er der særlige satser pr. tur.

Du skal selv tjekke om kørselsfradraget er med på din årsopgørelse, da det ikke automatisk bliver indberettet til Skat.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Kurt Lægård og Jørn Møller Christoffersen, Tlf. 3525 6220

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *