Nye regler om registrering af reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har den 23. maj 2017 åbnet op for registrering af reelle ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017.

Hvem skal registrere deres reelle ejere?

Det er stort set alle typer virksomheder, der skal registrere deres reelle ejere. Her er en liste over de virksomhedstyper som er undtaget:

  • Enkeltmandsvirksomheder
  • Børsnoterede virksomheder
  • Selvstændige offentlige virksomheder
  • Filialer
  • Frivillige foreninger
  • Andelsboligforeninger

Hvad er forskellen mellem legale ejere og reelle ejere?

Legale ejere er personer eller virksomheder, der direkte har 5 % eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Formålet med registreringen.

Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask.

Hvordan identificeres virksomhedens reelle ejere?

Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og i den forbindelse kan undersøgelse af både vedtægter, ejeraftaler og pantsætningsaftaler være relevante at inddrage.

En person kan være reel ejer ved at have stemmer eller kapital direkte i en virksomhed, indirekte i en virksomhed eller ved at have kontrol over en virksomhed på anden måde eller som følge af en kombination af disse. Det er den samlede de facto indflydelse, som er afgørende for, om den pågældende kan betragtes som reel ejer.

Der er ikke en fast grænse for, hvor stor en andel af stemmer og kapital en person skal være i besiddelse af for at kunne være reel ejer. Dog antages det, at det reelle ejerskab opstår, når en fysisk person direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed. Værdien ”25 pct.” er således en indikation på reelt ejerskab.

Årlig opfølgning.

Virksomheden skal efterfølgende mindst 1 gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte.

Vi kan foretage indberetningerne for dig.

Kontakt os, hvis du vil høre mere eller hvis du ønsker, at vi foretager registeringen.

Kurt Lægård og Jørn Møller Christoffersen, Tlf. 3525 6220

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *