Kategoriarkiv: Topskat

Regeringens skatteplaner

Hvor er der noget at hente for mig? Og for samfundet?

Folketingssalen.ft_open_2010_0907.Fotograf_Anders Hviid

Pressefoto, ft.dk – Fotograf Anders Hviid

Fradrag for egenkapital

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Fra 2019 kan selskaber få fradrag med ca. 3% af øget egenkapital. Hvad ’øget’ betyder, er ikke specificeret. Formålet er at få virksomheder til at øge egenkapital i stedet for at øge gæld. Hvis man øger egenkapitalen med 1 mio. kr., vil fradraget være på op til 30 tkr.

Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst

27% skat på aktieindkomst foreslås fra 2018 nedsat til 25 %. Aktieindkomst mellem 51.700-150.000 kr. skal beskattes med 35% (mod 42% i dag). Indkomst over 150.000 år beskattes stadig med 42%. Der er dobbelte bundfradrag for ægtefæller. Måske kan det godt svare sig for dig at udskyde en planlagt gevinst på aktier. Samtidig foreslås det at positiv kapitalindkomst udgår af topskattegrundlaget, og der skal efter regeringens plan således ikke betales topskat af positiv kapitalindkomst fremadrettet. Dermed bliver højeste skattesats for positiv kapitalindkomst ca. 37%. Læs resten

Udskyd skatten

Du kan planlægge dig ud af topskat.

 

skema-virksomhedsskatteordningen

 

Ordningen

Erhvervsdrivende som ejer virksomhed personligt, har mulighed for at bruge virksomhedsskatteordningen. Denne medfører at hævninger beskattes. Overskud som ikke hæves, beskattes kun med en lempelig foreløbig beskatning på 22%.

Et eksempel: En virksomhed har 1.000.000 kr. i overskud. Indehaveren har i årets løb hævet 600.000 kr. De 600.000 kr. beskattes som normal indkomst, lad os antage at det er med et snit på 50%. Og de resterende 400.000 kr. beskattes aconto med 22%, eller med 88.000 kr. Samlet skat i dette eksempel er 388.000 kr.

Dette forudsætter at indehaveren kan bruge sine hævninger på 600.000 kr. til at betale skat med 388.000 kr. Dvs. der er 212.000 kr. til privat forbrug. Eller godt 17.000 kr. per måned. Og 400.000 kr. som bliver i virksomheden.

Man opsparer med andre ord sit overskud med 400.000 kr. De 400.000 kr. er udtryk for overskud som indehaveren har ladet stå i virksomheden, enten i form af kontanter, eller som virksomheden har brugt til at foretage virksomhedsrelevante investeringer, fx ved køb af bil eller maskiner til virksomheden.

Ordningen kan spare skat

Mange erhvervsdrivende har en meget svingende indkomst. Nogle år giver virksomheden meget lidt eller negativt resultat, og andre år er resultatet højt.

Med ordningen, kan indehaver undlade at hæve hele overskuddet i år med høj indkomst, og så nøjes med den lave acontoskat for resten. Derefter betales den resterende skat (forskellen på acontoskat 22% og normalbeskatning på op til 56%) i senere år, hvis pengene faktisk hæves fra virksomheden.

På den måde skyder man en skattebyrde foran sig. Og det kan man gøre hele livet, så længe man ikke hæver pengene. Det er i det mindste en gratis kredit, som formindskes årligt med inflationen.

Med lidt planlægning, kan man selv bestemme sin skat. Man kan nemlig bare undlade at hæve pengene, og dermed bliver de lempeligt aconto beskattet. For mange erhvervsdrivende er det muligt at planlægge sig helt ud af topskat. Og 15% sparet skat af sidst tjente kr. er da bestemt værd at tage med.

Hvorfor ordningen?

Ordningen er bl.a. lavet for at virksomhederne får midler til at foretage investeringer. I stedet for at indehaver hæver det hele – hvilket man sandsynligvis ville gøre, hvis det hele kom til beskatning.

Ordningen er også lavet for at der skattemæssigt ikke skal være forskel på at drive selskab og personlig virksomhed.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Lønforhøjelse – Ja tak!

Hvem vil ikke gerne have en lønforhøjelse uden forhandling. Det kan du og 79.999 andre danskere nu få.  Grunden til dette er at skattereformen fra 2012 løbende hæver grænsen for hvornår man skal betale topskat. Det betød at i januar i år blev loftet for topskatten hævet til kr. 449.100. En stigning på kr. 28.100 i forhold til sidste år.

Det er altså muligt nu at have en personlig indkomst kr. 449.100 om året efter arbejdsmarkedsbidraget er trukket uden der skal betales topskat. En stigning på kr. 28.100 i forhold til sidste år.

Det giver samlet en skattelettelse på kr. 4.453 årligt.

Hvad betyder det for dig?

Det betyder at hvis du har en månedsløn på over kr. 40.700, så betaler du topskat. Hvis du derimod holder dig under grænsen, så betaler du ikke topskat.

Det kan derfor være en stor økonomisk fordel for dig som både får løn, som du betaler topskat af, og udbytte som beskattes med udbytteskat. Måske kan du omfordele mellem løn og udbytte, så du samlet slipper billigere i skat.

Men jeg betaler ikke topskat, hvilken nytte har jeg så af denne ændring?

Hvis du tidligere har haft en løn udbetalt som sikrede dig at du ikke betalte topskat har du nu muligheden for at give dig selv en lønforhøjelse ved at forhøje månedslønnen op til kr. 40.700.

Personlig indkomst 

Topskatten beregnes af personlig indkomst, der omfatter for eksempel lønindtægt og personalegoder som fri bil og fri telefon til rådighed, med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag. Indbetalinger på private pensionsordninger kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Kontakt os, hvis det lyder fornuftigt og noget som skal udnyttes, eller har du lyst til at høre mere om fordelene ved skattereformen.

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220, 24. Marts 2014.