Månedsarkiv: juli 2014

Omvendt betalingspligt ved salg af mobiltelefoner, kredsløbsanordninger og pc’er mv.

Nye momsregler med virkning fra 1. juli 2014, betyder at der fremover også vil være omvendt betalingspligt for indenlandske leverancer af

  • Mobiltelefoner
  • Integrerede kredsløbsanordninger
  • Spillekonsoller, tablet-pc’er eller bærbare computere

Reglerne for omvendt betalingspligt skal anvendes når to danske virksomheder handler med hinanden.

Som udgangspunkt vil virksomheder være omfattet af de nye regler hvis, hvis mere end 50 % af virksomhedens samlede salg af ovenstående varer sker til virksomheder.

Hvis man som sælger bliver omfattet:

Hvis virksomheden bliver omfattet af de nye regler, betyder det at man som sælger ikke skal opkræve dansk moms af salget, men at fakturaen skal indeholde oplysning om at salget sker i henhold til reglerne om omvendt betalingspligt.

Salget skal angives i rubrik C på momsangivelsen.

Virksomheden skal herudover sørge for at der er procedurer, der sikrer at køberen er momsregistreret, og momsnummeret er gyldigt. Verificering af købers momsnummer kan ske på www.skat.dk/virksomheder/moms.

Hvis man som køber bliver omfattet:

Som køber skal virksomheden beregne erhvervelsesmoms, og angive moms i ”udgående moms” på momsangivelsen. Såfremt virksomheden har fradrag for moms efter de almindelige regler, kan beløbet fratrækkes i ”købsmoms” på momsangivelsen.

Husk at der skal ske begrænsning af fradragsretten, hvis man som køber ikke har fradragsret eller kun delvist fradrag.

Momsfritagne virksomheder risikerer at skulle momsregistreres:

Momsfrie virksomheder skal momsregistreres hos SKAT hvis de køber varer fra virksomheder, som er omfattet reglerne. Disse virksomheder kan undgå en momsregistrering, såfremt de køber varerne fra en detailforretning som opkræver moms efter de almindelige regler i stedet.

Undtagelse:

Salg fra virksomheder, når salget udelukkende eller overvejende sker til private.

En virksomhed er som udgangspunkt omfattet af undtagelsen, hvis mere end 50 pct. af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere sker til private forbrugere.

Undtagelsen har til formål at undtage detailhandelens salg fra den omvendte betalingspligt.

Salg af elektroniske ydelser m.v. til private efter 1. januar 2015

Salg af teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester til privatpersoner i andre EU-lande skal fra 1. januar 2015 pålægges og afregnes moms i købers land, og ikke som nu i det land hvor sælger bor.

Dette indebærer at virksomheden skal momsregistreres i de EU-lande, hvortil virksomheden leverer de omfattede ydelser.

SKAT er i gang med at implementere et system ”One Stop Shop” som skal gøre det muligt at registrere sig i ét land, og angive og betale EU-moms hertil.  Virksomhederne kan fra 1. oktober 2014 registre sig i systemet.

Hvis virksomheder, der sælger de omfattede ydelser vil benytte systemet, kræver det ifølge SKAT systemmæssige ændringer. Så det er en god idé at forberede sig allerede nu.

Yderligere information

Det vil givet vis være en udfordring for mange virksomheder at vurdere om de er underlagt de nye regler om omvendt betalingspligt, samt reglerne for salg af elektroniske ydelser mv. efter 1. januar 2015, og virksomheder omfattet af reglerne skal også huske at indrette deres regnskabssystemer på en sådan måde, at det bliver muligt at håndtere de nye regler. Salg/køb efter de nye regler bør bogføres på separate konti.

Kontakt os hvis du vil høre mere, eller ønsker assistance med at vurdere om I er omfattet af de nye regler.

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220

 

Slut med hul i virksomhedsskatteordningen

PlasterDet har været muligt at indskyde sin private gæld, og få fradrag for renterne med op til 56%. Det er slut nu.

Der er dog i dag en værnsregel som skal begrænse indskuddet af privat gæld, som medfører negativ indskudskonto. Værnsregelen hedder ‘Rentekorrektion’, som i øjeblikket er 2%. En negativ indskudskonto på fx 1.000.000 kr. medfører rentekorrektion på 20.000 kr. som flyttes fra kapitalindkomst (fradrag ca. 30%) til personlig indkomst (beskatning op til 56%). Hvis renten på privat gæld er større end 2 %, opnås dermed stadig en gevinst, selvom der er en værnsregel.

Der indføres nu 3 forhold, som skal begrænse denne trafik.

  1. Der indføres en begrænsning, således at der ikke kan spares op i virksomheden, hvis der er negativ indskudskonto. Det medfører, at hele overskuddet beskattes som personlig indkomst. Ved opsparing (fremover kun ved indskudskonto som ikke er negativ), beskattes kun hævninger i personlig indkomst. Overskud som ikke er hævet og dermed spares op, aconto beskattes med virksomhedsskattesatsen, som er 24,5% i 2014.
  2. Der indføres en forhøjelse af rentekorrektionen med yderligere 3%. Rentekorrektionen ville dermed blive samlet 5% i 2013 (dog højst virksomhedens nettorenteudgifter). Forhøjelse af rentekorrektion med yderligere 3% gælder for 2015.
  3. Der indføres, at man ikke kan spare op i virksomhedsskatteordningen, hvis ordningens aktiver står til sikkerhed for gæld, som ikke indgår i virksomhedsordningen. Dvs. at man ikke må stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld. Hvis virksomhedsordningens aktiver, stilles til sikkerhed for privat gæld, anses et tilsvarende beløb for hævet, med beskatning til følge.

Hvis man pr. 11.6.2014 havde stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for privat gæld (eller der er negativ indskudskonto pr. 11.6.2014), kan man ikke spare op i virksomhedsordningen, med indkomst der erhverves fra 11.6.2014 og frem.

Det medfører, at man i givet fald er nødt til at lave to indkomstopgørelser for 2014. En fra indkomstårets start, som for de fleste er 1.1.2014 og frem til 10.6.2014, samt en anden opgørelse fra 11.6.2014 og til udgangen af indkomståret 31.12.2014.

Hvis man er i denne gruppe med negativ indskudskonto eller sikkerhedsstillelse for privat gæld, anbefaler vi, at du kontakter os med henblik på en plan for fremtiden, samt en delopgørelse for 2014.

Der indføres en bagatelgrænse, således at der alligevel godt kan spares op i virksomhedsordningen, hvis den negative indskudskonto og eventuel sikkerhedsstillelse tilsammen udgør mindre end 100.000 kr. negativt. Dette vil kun gælde, hvis indskudskontoen ikke bliver mere negativ/sikkerhedsstillen øges efter 11.6.2014. Det vil sige, at en negativ indskudskonto som går fra fx 20.000 kr. negativ til 40.000 kr. negativ medfører, at man ikke kan spare op i virksomhedsordningen.

Der er to forslag fra forhandlinger om vækstpakken, som angiveligt kommer med i lovændringen (som bliver 3.behandlet den 9. september 2014):

  1. En overgangsregel om at afvikle sikkerhedsstillelse, der er stillet inden den 11. juni 2014 inden udgangen af tre år og
  2. Bagatelgrænsen på 100.000 kr. forhøjes til 500.000 kr.

Derudover skal forhandlerne om vækstpakken finde en lempelig løsning på, når en blandet ejendom er med i virksomhedsordningen, og naturligt nok stilles til sikkerhed for den private del af gælden.

Sammenfatning

Lovindgrebet skal gøre op med privat gæld som man lægger ind i virksomhedsordningen. Dels sker der rentekorrektion med 5% og dels skal hele virksomhedens overskud beskattes hos ejeren (virksomhedsordningen gør ellers netop, at det er muligt at udskyde noget af beskatningen). Virksomhedens aktiver må heller ikke længere stilles som sikkerhed for privat gæld. Hvis en af de to forhold gør sig gældende for dig, skal der sandsynligvis laves to indkomstopgørelser for 2014.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220