Månedsarkiv: april 2014

Få tilskud til vækst i din virksomhed

stoette-til-vaekstHorizon 2020 er med et budget på omkring 600 milliarder DKK det største støtteprogram til forskning og innovation i EU’s historie.

 

Søg støtte til at undersøge og gennemføre innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder med henblik på at omsætte ideer til markedsparate, kommercielle produkter.

Der gives støtte til alle dele af innovationsprocessen fra undersøgelse af projektideens realiseringsmuligheder og kommercielle potentiale til aktiviteter tilknyttet udvikling, demonstration og markedsintroduktion. Der er ligeledes mulighed for rådgivning om finansieringsmuligheder.

Er din virksomhed en lille eller mellemstor virksomhed kan Horizon 2020s SMV instrument måske være en hjælp til dig og din virksomhed for at starte nye innovationsprojekter op.

Hvad kræver det af min virksomhed?

Alle små og mellemstore virksomheder, der er etableret i et EU-medlemsland, kan søge tilskud.
Virksomheder kan deltage enkelvis eller i konsortier med andre små eller store virksomheder.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge midler til tre forskellige faser, som hver repræsenterer et stadie i innovationsprocessen:

  1. Konceptudvikling og forundersøgelse af idéens kommercielle og tekniske potentiale.
  2. Demonstration, miniaturemodellering, prototypeudvikling og test af produktet og/eller idéen.
  3. Støtte til endelig markedsforberedelse og kommercialisering af idé eller produkt.

De fleste virksomheder vil typisk starte med første fase, men der er ikke krav om, at faserne skal gennemføres trinvist med fase 1 først.

For konsortier kan det være relevant at springe første fase over og søge anden eller tredje fase, da de ofte har udviklet en idé.

Hvad skal virksomheden gøre?

Hos EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation hjælper centerets rådgivere med råd og vejledning, hvis du vil søge finansiering fra Horizon 2020.

Rådgiverne kan hjælpe dig gennem alle dele af processen fra projektidé til ansøgning og gennemførelsen af dit Horizon 2020-projekt.

Læs mere om Horizon 2020 her

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220

Få rentefri kredit hos det offentlige

Vi er meget opmærksomme på, at banker og andre finansieringsinstitutioner kan være ekstra forsigtige i øjeblikket. Dét får os til at gøre opmærksom på en overset ordning, som giver rentefri kredit hos Skat: Eksportmomsordningen.

 

Hvad handler ordningen om?

rentefri-kreditEksportmomsordningen går ud på, at virksomheder med eksportomsætning kan få momsen af eksportværdien hurtigere tilbagebetalt. Det sker ved, at virksomheden udskiller denne omsætning i en selvstændig momsregistrering med eget SE-nummer. Momsmæssigt kaldes dette en delregistrering.

Delregistreringen betyder, at hver af de momsregistrerede enheder anses for en selvstændig momspligtig enhed. Virksomhedens eksportsalg af varer og ydelser faktureres herefter i to led, nemlig 1) fra den oprindelige hovedvirksomhed til den nye eksportenhed (rent internt) og derefter fra 2) eksportenheden til kunden i udlandet. Virkningen heraf bliver, at leverancen fra hovedvirksomhed til eksportenheden er momspligtig, mens leverancen fra eksportenheden til køberen i udlandet er momsfri.

Salg af varer (udgåede moms) pil eksportenhed (indgåede moms) pil kunde i udlandet.

Eksportenheden får en masse indgående moms, og ingen udgåede moms. Dvs. man skal have penge tilbage. Eksportenheden har mulighed for at indsende momsangivelse, som kun vil indeholde købsmoms, umiddelbart efter momsperiodens udløb. Denne købsmoms vil dermed blive udbetalt til virksomhed hurtigt.

Hovedvirksomheden skal afregne moms af salget til eksportenheden efter momsperiodens udløb. Hovedvirksomheden kan indsende sin momsangivelse på sidste dag som virksomheden har som frist for indgivelse af moms.

Netto har man lige fået kredit svarende til momsen af eksportomsætningen i 60 dage (virksomheder med en omsætning under 50 mio. kr.).

Det er en forudsætning, at der føres særskilt regnskab for hver enhed.

Fakturering

Eksportenheden skal opfylde de almindelige krav ved fakturering til eksterne kunder, dvs. ved salg af varer til kunder i andre EU-lande skal fakturaen fra eksportenheden stadig indeholde oplysning om enhedens eget SE-nummer og kundens udenlandske momsnummer, ligesom der stadig skal ske kontrol af de udenlandske momsnumre, og ske afstemning af den indberettede værdi af varer solgt til andre EU lande, og systemet EU salg uden moms (det tidligere listesystem).

Rentefrit lån hos Skat

Virksomheden kan få udbetalt et beløb, som svarer til virksomhedens gennemsnitlige tilgodehavende af overskydende moms hos SKAT.

Det udbetalte beløb svarer til 3/52 af den samlede negative moms for de senest forudgående 12 måneder. Grundbeløbet bliver kun udbetalt én gang og reguleres årligt. Til gengæld skal beløbet ikke tilbagebetales, før grundlaget for udbetalingen (eksportsalget) ophører.

Hvis man sælger varer som eksport for 10.000.000 kr., kan man altså låne 144.230 kr. Dette er reelt et rentefrit lån.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om momskreditordningen.

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220, 3. April 2014.