Månedsarkiv: marts 2014

Lønforhøjelse – Ja tak!

Hvem vil ikke gerne have en lønforhøjelse uden forhandling. Det kan du og 79.999 andre danskere nu få.  Grunden til dette er at skattereformen fra 2012 løbende hæver grænsen for hvornår man skal betale topskat. Det betød at i januar i år blev loftet for topskatten hævet til kr. 449.100. En stigning på kr. 28.100 i forhold til sidste år.

Det er altså muligt nu at have en personlig indkomst kr. 449.100 om året efter arbejdsmarkedsbidraget er trukket uden der skal betales topskat. En stigning på kr. 28.100 i forhold til sidste år.

Det giver samlet en skattelettelse på kr. 4.453 årligt.

Hvad betyder det for dig?

Det betyder at hvis du har en månedsløn på over kr. 40.700, så betaler du topskat. Hvis du derimod holder dig under grænsen, så betaler du ikke topskat.

Det kan derfor være en stor økonomisk fordel for dig som både får løn, som du betaler topskat af, og udbytte som beskattes med udbytteskat. Måske kan du omfordele mellem løn og udbytte, så du samlet slipper billigere i skat.

Men jeg betaler ikke topskat, hvilken nytte har jeg så af denne ændring?

Hvis du tidligere har haft en løn udbetalt som sikrede dig at du ikke betalte topskat har du nu muligheden for at give dig selv en lønforhøjelse ved at forhøje månedslønnen op til kr. 40.700.

Personlig indkomst 

Topskatten beregnes af personlig indkomst, der omfatter for eksempel lønindtægt og personalegoder som fri bil og fri telefon til rådighed, med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag. Indbetalinger på private pensionsordninger kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Kontakt os, hvis det lyder fornuftigt og noget som skal udnyttes, eller har du lyst til at høre mere om fordelene ved skattereformen.

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220, 24. Marts 2014.

Istandsættelse med håndværkerfradrag

boligjobordning-skat

Regeringen har genindført BoligJobOrdningen, så den gælder hele 2013 og 2014. Sommerhuse og fritidshuse er også en del af den nye aftale.

Dette betyder at du som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig kan få tilskud til servicearbejde (rengøring og børnepasning) og renovationsarbejde i bolig.

Systemet virker ved at du taster det arbejde du har købt ind på SKATs hjemmeside på din tast-selv under indberet servicefradrag, og får derved fradrag på din årsopgørelse.

Det er underordnet hvem der udfører arbejdet

Et firma kan udføre arbejdet. De sender i givet fald en faktura, som du skal beholde som dokumentation. Du skal gemme denne i overensstemmelse med forældelsesfristen for årsopgørelsen, som er 4 måneder i det 4. år efter det relevante indkomstsår. Dvs. en regning som du har fået i 2013, gennemes til 30. april 2017. Og en regning som du har fået i 2014, gemmes til 30. april 2018.

Arbejdet kan også udføres af en privatperson. I givet fald skal man udfylde en serviceerklæring. Opbevaringsreglerne er ligesom hvis arbejdet blev udført af en virksomhed.

Ikke fradrag for materialer

Du kan få fradrag for lønomkostninger, men ikke for materialerne. Dvs. hvis du modtager en regning for nye vinduer på 50.000 kr., hvor vinduerne/materialerne udgør 30.000 og lønomkostningerne / arbejdstiden udgør 20.000 kr., kan du maksimalt fradrage 20.000 kr. for lønomkostningerne / arbejdstiden.

Ydelse skal være på SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.

Maksimalt fradrag

Det størst mulige fradrag udgør 15.000 kr. per person. Flere personer i en husstand (gælder ikke fritidsboliger) kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv på sin selvangivelse.

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele fradraget, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i TastSelv.

Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren.

Det er kun ejeren/ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag vedrørende fritidsboligen.

Når der er tale om en helårsbolig, skal man bo der, mens arbejdet udføres.

Fradraget gives som ligningsmæssige fradrag, hvilket har en skatteværdi på ca. 33 procent. Dvs., en betaling på 300 kr. giver 100 kr. tilbage i skat. En betaling på 30.000 kr. giver 10.000 kr. tilbage i skat. Husk at der kun er fradrag for arbejdslønnen.

Fritids- og sommerhuse

Som noget nyt, kan du også få fradrag for arbejde udført på dit fritids- eller sommerhus. Dette gælder kun for arbejde som er udført fra 22. april 2013 og frem.

Indberetning og tider

Indberetning påhviler køberen af ydelsen. Man kan indberette fradrag for bolig-job-ordningen på sin selvangivelse fra 20. februar. Hvis arbejdet er udført i 2013, kan man få fradrag i 2013, hvis betaling er sket inden 28. februar 2014. Hvis betaling er sket senere, får man fradrag i 2014.

Du kan godt få håndværkerfradrag for 2013, selvom arbejdet først udføres i 2014, hvis arbejdet er forudbetalt senest den 31. december 2013. Arbejdet skal være udført inden udgangen af 2014.

Du kan ikke få fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2015 eller senere.

Betaling skal være elektronisk

Husk at arbejdet skal betales elektronisk, fx med dankort eller via netbank. Checks er ikke elektronisk, og giver ikke fradrag.

Husk at give os oplysningerne om udført arbejde og dokumentationen, hvis vi står for indberetning af din selvangivelse.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om bolig-/jobordningen.

 

Kurt Lægård og Jørn Christoffersen, Tlf. 3525 6220, 4. Marts 2014.